An I

Desen și culoare în modă

lector Oana Roșca

Studiul desenului si al culorii alături de cel al compoziţiei de modă, este considerat o disciplină fundamentală în procesul de pregătire al viitorilor designeri vestimentari.

Cursul de desen urmăreşte construcţia formelor, echilibrul proporţiilor şi redarea în spaţiu,   prin raporturile care se stabilesc între zonele de lumină şi umbră. Prin desen se vor sugera siluete, suprafeţe şi volume, structuri şi materialităţi şi se va surprinde caracterul obiectului vestimentar si al personajului studiat. Desenul stă la baza oricarei reprezentări, cu ajutorul lui se poate reda, prin intermediul punctului, liniei şi al petei valorate toată lumea înconjurătoare.

Culoarea va fi studiată și aplicată creației vestimentare urmărindu-se modul în care tipurile de contrast acționează în cazul costumului. În acest sens se vor face studii de caz.
Elementele de bază ale limbajului plastic se studiază din anul I. În anii II şi III desenul și culoarea vor fi utilizate pentru a transmite concepte şi idei specifice domeniului creaţiei costumare. Desenul și culoarea se concentrează asupra celor două problematici generale de maxim interes în acest departament:

– Studiul corpului uman

– Redarea materialității


Simboluri și mesaje în vestimentație

profesor Doina Lucanu

lector Alina Gurguță

Cursul urmărește depășirea funcției pur comerciale a veșmîntului, provocând valori creative, plasând astfel fenomenul în zona artei(wearable art). Bazându-se pe principiile experimentului și coexistența limbajelor, se realizează o sinteză de aplicații și texturi cât mai personale, cursul urmărind dezvolrarea abilităților plastice în concordanță cu cerințele contemporane în domeniul modei (o abordare din perspectiva postmodernismului).

Cursul se bazează pe expuneri teoretice și studii de caz specifice domeniului, pe filme de specialitate, prezentari de moda și spectacole de costum-obiect, pe imagini din Istoria artelor plastice și decorative, pe lucrări practice și experimente realizate în timpul orelor de atelier.

Crearea unor accesorii pentru cap pornind de la colecția realizată de Viktor&Rolf- „Fall 2003 Ready to wear”, (pentru realizarea acestei colecții celebrii designeri au folosit suprapuneri și supradimensionări de gulere, pentru a da plasticitate și volum ținutelor – o idee nouă pentru acel moment).

– Accesoriile pot fi realizate din materiale cât mai diverse (convenționale sau neconvenționale), pentru a reda și susține vizual ideea propusă de catre student (prin schițe de idee), folosind o cromatică restrânsă (alb, negru și transparent);
– este o temă care se bazează pe principiile experimentului;

– identificarea reperelor importante pentru tema propusă;

– expresivizări prin formă, culoare, volum a reperelor stabilite pentru fiecare lucrare în parte;
– simbolul – ca element între real şi imaginar;

– metamorfozarea – interpretări ale veșmântului, provocări ale imaginarului.


Experiment stilistic în modă

lector Alina Gurguță

Obiectivul principal al cursului este expresivizarea veșmântului apelând la o gamă largă de tehnici de manipulare a materialelor, o dată cu explorarea numeroaselor interferențe între mediile artistice, toate acestea fiind de actualitate în conturarea demersului creativ al viitorilor designeri. Exercițiul cercetării și al căutării/explorării propriei maniere de expresie este fundamental pentru modelarea creatorului de modă.

Plecând de la ideea că cercetarea în domeniul modei dizolvă bariere și constrângeri impuse de un sistem rigid, se încurajează în mod special experimentul interdisciplinar, utilizarea diferitelor medii de exprimare artistică, folosirea materialelor neconvenționale în scopul stimulării creativității și al găsirii unui limbaj cât mai personal pentru creativul în modă.

Experimentul este principalul instrument la indemâna studentului pentru a depăși limite și pentru a a-și modela o rețetă de succes în realizarea celor mai originale și inovatoare creații, total diferite ca formă și structură de cele convenționale. În susținerea unui concept coerent în modă este nevoie de exploatarea tehnicilor foto și video, la care se apelează din ce în ce mai des și la un nivel din ce în ce mai profesionist. Este subliniat și recomandat tocmai acest tip de colaborare, care determină un nou tip de poziționare în domeniul modei, în care intermedialitatea își menține rolul în era modernă, deservind acelor media, care depind în mod necesar, de ceea ce rezultă din registre de tip vizual, sonor și gestual.


Volumetrie și transpunere în tridimensional

profesor Paula Barbu

lector Andrea Stoian

Cursul propune o abordare de-o potrivă teoretică și practică în scopul dezvoltării creativității și a gândirii estetice a studentului. Prin această disciplină studenții studiază similitudinile dintre arte, arhitectură, științele exacte și proporțiile corpului omenesc exersînd totodată cu atenție diferitele modalități de obținere a formelor și volumelor . Toate acestea contribuie la obținerea unor concepte și demersuri personalizate ce îi poate ajuta să se raporteze mai ușor și mai bine la problemele ridicate de propriile creații artistice. Se va acorda un interes sporit asigurării unui suport teoretic raportat la mediul artistic contemporan și se va încuraja abordarea interdisciplinară și experimentală a proiectelor.


Desfășurarea costumului în spațiu

lector Sergiu Chihaia

În cadrul departamentului Modă costumul este conceput, analizat și interpretat ca un produs artisic cu toate valențele unei opere de artă. Se studiază elementele de limbaj plastic, aplicate pe veșmintele, care față de o sculpturură sau o pictură adaugă în plus mesajele transmise de corpul uman. Ca urmare studenții sunt încurajați să descopere atât formele și volumele constitutive ale veșmintelor, acordurile cromatice cât și compozițiile pe care hainele le alcătuiesc acoperind trupul .
Cursul este organizat în ideea elaborării veșmintelor ca volume alcătuite din suprafețe regulate sau neregulate, cusute între ele. Am dat o importanță deosebită atât alcătuirii suprafețelor concave sau convexe, în funcție de suportul oferit de anatomia corpului uman, cât și tehnicilor de coasere, al acestor mici porțiuni de material. Efectul obținut este un veșmînt volumetric, geometrizat.


Sincretism al artelor

profesor Unda Popp

lector Răzvan Vasilescu

Cursul își propune să integreze designul vestimentar și moda în cercetarea artistică actuală, în rândul producțiilor experimentale și neconvenționale contemporane. Utilizând același limbaj ca și artele vizuale, creația costumară este cel mai la îndemână mijloc de vehiculare al noilor idei și concepte.

Prin diferite exerciții studenții vor descoperi apropierea modei de pictură, sculptură, instalație, asamblaj, performanță, happening, etc. și relația ei cu cele mai actuale tehnici de înregistrare și redare a imaginii.


Tehnologia și construcția tiparului

lector Antoaneta Tică

Cursul introduce studenții în principiile tiparelor de bază care se folosesc în modă: rochia dreaptă, fusta, bluza, mâneca simplă, raglan-ul, chimono-ul, și legătura lor cu corpul pe care îl îmbracă. O importanță majoră este acordată transformării tiparelor de bază în tipare noi, care să pună în valoare creațiile originale ale studenților. De asemenea, studenții vor învața să realizeze schițe tehnice în concordanță cu cele artistice, cât și diverse modalități de execuție, astfel încât să poată gasi cele mai bune soluții de dezvoltare și transpunere a proiectelor personale.


Proiectare digitală și prelucrarea computerizată a imaginii

lector Matei Arnăutu

În perioada actuală practic nu există imagine digitală destinată expunerii în mediu profesional care să nu treacă, în prealabil, prin diverse procese de modificare, înainte de a fi expusă. Studenții vor primi astfel informația de bază pentru a putea edita imagini în mediu digital, îmbunătățindu-le calitata inițială, respectiv vor acumula abilități ce le vor permite să genereze imagini noi plecând de la o vastă bază de imagini existente deja online.

Modulul de curs din semestrul II este dedicat expunerii unor proiecte personale din domeniul design-ului vestimentar în mediu digital. Studenții vor face prezentari de tip mood-board, portofoliu, cât și prezentări animate.


Istoria costumului

profesor Unda Popp

lector Oana Roșca

Cursul îşi propune să integreze veșmântul artelor plastice şi decorative, considerându-l o modalitate de exprimare artistică la îndemâna tuturor, dar cu o mare capacitate de a coagula în imaginea propusă, chintesenţa fiecărei epoci. Forma, volumul, culoarea, materialitatea vor face posibilă analizarea costumelor cu acelaşi limbaj utilizat în artele vizuale, diferenţa constând în suportul uman al veşmântului.

Se vor analiza procesele de transformare costumară de la o perioadă la alta, motivele apariţiei, modificările, paşii prin care hainele s-au schimbat odată cu diferitele societăţi sau civilizaţii.

Cursul oferă cunoștințe fundamentale pentru un designer de modă și propune o abordare de-o potrivă teoretică și practică în scopul dezvoltării creativității și gândirii critice.

Prin stăpânirea domeniului studentul va avea posibilitatea descifrării mesajelor continute de costume și va putea imagina și realiza veșminte capabile să transmită ideei și concepte personale.


Opțional

Tehnici foto

lector Alexandru Mărginean

Cursul propune revalorizarea unor documente (texte / manuscrise / obiecte / opere de artă) din perspectiva contemporană prin intermediul imaginii digitale.

Seria ”Document Contemporan”. Fotografii– cronicari ai timpului nostru. Fotografierea obiectelor din atelier/casă/depozit/muzeu, interviu audio cu explicaţii referitoare la lucrări/momente importante în creaţie, evenimente deosebite care au influenţat parcursul artistic al persoanei intervievate. Fotografia de eveniment. Fotografierea în muzeu. Fotografia şi spaţiul virtual. Fotografia fără aparat foto. Fotografia de modă. Macrofotografia. Fotografia aeriană. Fotografierea pe acelaşi cadru (expuneri repetate – aplicații din astronomie). Codificări și decodificări ale imaginii digitizate.


An II

Tehnici de reprezentare bi și tridimensională

lector Răzvan Vasilescu

Cursul își propune să evidențieze personalitatea studentului reflectată în proiectele sale. Astfel, alegerile conștiente sau subconștiente conturează, la propriu și la figurat, silueta bidimensională ce stă la baza proiectului individual de transpunere tridimensională a noii tipologii-hibrid destinată spațiului contemporan. Inerentele introspecții, la care cursul face apel, au rolul de a stimula componenta creativă sentimentală ca motor al dezvoltării unei nișe personale de interes.

În cea de a doua parte a cursului, bidimensionalitatea este rezultatul dezvoltării literare (dadaiste) a căutării unei secunde funcționalități a produsului vestimentar.


Concept și exprimare

lector Alina Maria Griga

În cadrul cursului se pune accentul pe găsirea unui limbaj de exprimare artistic virtuos, structural, atins și marcat de unicitate. În acest sens profesorul pune accentul pe un “vocabular de soluții originale”, un potențial inovativ necesar ulterior în exprimarea practică a studențiilor în domeniul modei sau al costumului. Un rol important în cadrul cursului îl are stimularea studențiilor în a găsi soluții originale în creația de materiale și structuri textile noi, convenționale și neconvenționale. Se pune accent pe antrenarea studenților în subiecte de modă cu o tematică abstractă și transpunerea acestora prin intermediul unor tehnici complexe de construcție sau interpretare a materialului textil, al tiparului și al detaliului.

Structura cursului supune atenției o abordare interdisciplinară, un parcurs ce se dezvoltă de la cercetarea teoretică-vizuală artistică și evolueză firesc în operațiuni complexe ale gândirii creative, practici experimentale și exprimare artistico-plastică.

Adaptarea conceptului la gesturile concrete, practice urmărește îmbogățirea limbajului de expresie artistic vestimentar și stimulează abilități practice în acord cu forma corpului uman, cu scopul unei transpuneri cât mai expresive.


Volumetrie

profesor Paula Barbu

lector Venera Arapu

În acest an în cadrul cursului se vor studia cele mai importante perioade, stiluri, curente, creații ale designerilor, manifestări și acțiuni prestigioase, recente, în care volumul de modă s-a evidențiat în mod interesant.

Cursul demonstrează teoretic şi practic diferitele modalităţi de obţinere a formelor şi volumelor din creaţia vestimentară. Studiind similitudinile dintre arte, arhitectura, proporțiile corpului omenesc, științele exacte și tehnologii și exersând cu atenție diferitele modalități de realizare a veșmintelor de-a lungul timpului , studenții departamentelor de modă, se pot raporta mai ușor și mai bine, la problemele ridicate de propriile creații vestimentare.

În semestrul I se abordează problema supradimensionărilor iar in semestrul al II lea se pune accentul pe obținerea unor deformări ale volumelor obișnuite, realizându-se în acest mod legătura cu obiectul artă.

Vor intra în discuţie creatorii care au cercetat fenomenul dincolo de aspectul comercial (ex: MarianFortuny, Azzedine Alaia, Issey Miyake, Comme des garconns, Simon Thorogood, Hussein Chalayan, Alexander McQueen, Victor & Rolf, etc.)

Se vor analiza modalităţile de obținere a volumelor de-a lungul timpului.

Se vor face cât mai multe experimente interdisciplinare care să pună în evidență legătura dintre creația volumetrică și celelalte ramuri ale artelor, inclusiv multiplele posibilitati de utilizare a creațiilor în diferite evenimente artistice și expoziți sau prezentări de profil din care să se înțeleagă importanța cunoșterii disciplinei.


Construcția tiparului

lector Antoaneta Tică

Pe parcursul cursului se aprofundează manipularea tiparelor de modă pentru a obține creații originale complexe. Se pune accent pe legătura cu corpul uman și pe faptul că tiparul este unul din cele mai bune mijloace de a pune în evidență, ori de a ascunde, deforma sau exagera după dorință, anumite părți ale corpului. Se va apela la conexiuni cu diverse concepte, astfel încât studenții să realizeze creații unitare din punct de vedere estetic, ideatic și tehnic.


Cultura limbajului vizual

lector Alexandru Mărginean

Gramatica limbajului vizual pe care studenții o vor utiliza în conceperea, producerea și prezentarea colecțiilor de modă este una dintre componentele fundamentale ale design-ului vestimentar. Cursul se structurează comparativ pe relaționarea temelor practice de atelier cu problematica generală a limbajelor și codificărilor de tip vizual. Este studiat volumul corpului uman static și în mișcare, ca formă de lucru de bază, în raport cu:

  1. a) elementele fundamentale obiective și subiective ale percepției vizuale;
  2. b) reacțiile psihologice perceptive;
  3. c) iluziile optice și optico-geometrice ale figurii umane în raport cu ambientul;
  4. d) iluziile fiziologice, ale deplasării aparente, cognitive, ale falsei perspective, gestaltiste;
  5. e) coordonatele matematice ale limbajului vizual;
  6. f) principiile generale ale gramaticii limbajului vizual (forma, spațiul, ornamentul și textura, culoarea, iluminarea);
  7. g) repere din istoria designului.

Se urmărește înțelegerea specificului vizual al spațiului ambiental și cultural al clientului, respectiv adecvarea creațiilor de modă cu diverse tipuri de manifestare ale personalității umane. Se organizează grupuri de lucru în cadrul cărora fiecare student își asumă responsabilitațile deontologiei și eticii profesionale în raport cu aptitudinile individuale, valorizate în raport cu cerințele grupului.

Ilustrație de modă

lector Matei Arnăutu

Studenții vor studia desenul după modelul viu în mişcare. Exerciţiile experimentale vor mări puterea de concentrare, de observare, înţelegere, dar şi de stilizare şi sintetizare a modelului viu, corp şi portret, în diverse maniere de abordare. Accentul se va pune pe tehnica desenului de observaţie.

Cursul işi propune să dezvolte capacitatea şi uşurinţa de a desena corpul uman şi vestimentaţia cu detaliile ei, din memorie, într-o manieră cât mai personală.

Exerciţiile şi aplicaţiile acestui curs dezvoltă aptitudinile cursantului de a ilustra ideile într-o manieră tehnică volumetrică şi plană, până la dezvoltarea acestora la volume în mişcare, redând totodată datele necesare înţelegerii formei tiparului şi a finisajelor pe diverse materiale de diferite grosimi. La sfârşitul cursului studenţii vor crea o colecţie de desene colorate în volum şi plate pe diferite tipuri ale modelului.

Proiectare digitală și prelucrarea computerizată a imaginii

lector Matei Arnăutu

Modulul de curs din semestrul I este dedicat expunerii unor proiecte personale din domeniul design-ului vestimentar în mediu digital. Studenții vor face simulări pentru materialele necesare comunicării unui eveniment de modă.

Modulul de curs din semestrul II este dedicat prelucrării în aplicații de editare digitală a imaginii a unor imagini realizate în tehnici clasice de desen, ulterior transpuse in format electronic prin scanare și fotografiere. Se urmărește combinarea mai multor tipuri de programe (de editare a imaginilor bitmap cât și vectoriale).

Istoria costumului

profesor Unda Popp

lector Oana Roșca

În cadrul cursului se vor discuta subiecte referitoare la costumul secolului XX analizând aspectele de democratizare a hainelor. Se va prezenta costumul atât din punct de vedere al modei cât şi al scenei, cu referiri la istoria teatrului şi a filmului.

Se vor face exerciții de transpunere a unei idei de înveșmântare într-un costum de scenă, teatru sau spectacol neconvențional și într-un produs de modă destinat străzii.

Ne propunem integrarea imaginii umane în contextul cultural general.

Prin stapânirea domeniului studentul va avea posibilitatea descifrării mesajelor conținute de costume și va putea imagina și realiza veșminte capabile să transmită idei și concepte personale.